De bevindingen van Sophos wereldwijd onderzoek

Sophos voert jaarlijks een wereldwijd onderzoek uit naar onder andere de ontwikkelingen van ransomware. In dit whitepaper van april 2021 lees je een aantal interessante bevindingen. Het onderzoek is gedaan onder 5400 IT-beslissers in 30 landen. We hebben een aantal punten uit het onderzoek opgesomd:

 • 32% van de respondenten uit Nederland (totaal 150) geeft aan dat cybercriminelen met succes de data hebben kunnen versleutelen (encrypten)
 • Dit een aanzienlijke verlaging ten opzichte van voorgaande jaren. Veel aanvallers zijn bijvoorbeeld verhuisd van grotere schaal, generieke, geautomatiseerde aanvallen tot meer gerichte aanvallen, waaronder door mensen bediende, hands-on- toetsenbord hacken. Hoewel het totale aantal aanvallen lager is, leert de ervaring ons dat de kans op schade en de impact daarvan door deze gerichte aanvallen veel groter is
 • De adoptie van anti-ransomware technologie werpt zijn vruchten af. 
 • Het percentage aanvallen met data versleuteling neemt af
 • Het stelen van data en afpersen met publiceren neemt toe
 • Gemiddeld wordt er per casus 65% van de verloren data terug gehaald, nadat er betaald is en er data terug te halen was 
 • De kosten naar aanleiding van ransomware zijn meer dan verdubbeld sinds vorig jaar
 • 22% van de respondenten ziet in dat de gebruikers de beveiliging in gevaar brengen en eveneens geven ze aan dat zij zwakke punten of hiaten in de cyberbeveiliging hebben
 • 17% van de respondenten geeft aan dat zij geen doelwit zijn voor ransomware. Helaas is dit niet waar. Iedere organisatie met data is een mogelijk doelwit voor ransomware 

Verder lees je in het onderzoek: 

 • Inzicht in de segmenten welke het zwaarst getroffen worden door ransomware, maar ook wie het best bestand zijn tegen ransomware aanvallen
 • De kosten van de betalingen naar aanleiding van ransomware

Sophos experts bevelen de volgende best practices aan:

 • Ga ervan uit dat je getroffen wordt door een ransomware aanval
 • Maak off-site, gescheiden en/of “cold” back-ups
 • Implementeer een ‘gelaagde’ bescherming
 • Combineer menselijke experts en anti-ransomwaretechnologie

Benieuwd naar alle ins and outs? Lees het onderzoek van Sophos hier

Terug naar nieuwsoverzicht